17 – Synder leder till förnedring

Synder leder onekligen till en förnedring. All heder ligger i att lyda Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

”Den som står efter [jordisk] makt och ära [skall veta att] all ära tillhör Allâh.”1

Det vill säga att man skall söka den genom att lyda Allâh. Han kommer inte att finna den annars. Vissa av Salaf brukade säga:

”Allâh! Ära mig för att jag lyder Dig och vanhedra mig inte för att jag är olydig mot Dig.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Även om de rider på mulor och arbetshästar lämnar inte förnedringen deras hjärtan. Det enda Allâh gör med den som är olydig mot Honom är att Han förnedrar honom.”

1 35:10