17. Slakten blir olovlig med avfall

4 – Slakten av boskapen blir olovlig.

Boskap är kamel, nötkreatur, lamm och andra djur som måste slaktas för att vara lovliga att ätas. För att köttet skall vara lovligt krävs det att slaktaren är muslim, jude eller nasaré. Det är alltså inte lovligt att äta djuret som är slaktat av en avfälling, avgudadyrkare, zoroastrier och deras jämlikar. al-Khâzin sade i sin Qur’ân-tolkning:

”Det råder samstämmighet om att köttet som är slaktat av zoroastrier och andra avgudadyrkare bland arabiska hedningar, idoldyrkare och skriftlösa folkslag är förbjudet.”

Imâm Ahmad sade:

”Jag känner inte till att någon säger annorlunda frånsett att personen är en innovatör.”