17. Skapelsens behov av Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

15 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem.

FÖRKLARING

Denna dogm har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och deras anhängare, som uppskattar Allâh som sig bör. Författaren sade:

Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom.”

Allâh (´azza wa djall) förmår allting. Hans förmåga är fullkomlig och Hans vilja är verkställande. Han skapade skapelserna med Sin förmåga. Han ger liv och död med Sin förmåga. Han förfogar över hela skapelsen med Sin fullkomliga och allomfattande förmåga. Skapelserna behöver Honom. De behöver sin Herre hela tiden medan de lever. Han (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”1

De behöver Honom alltid och överallt. De kände varken Honom eller Hans religion förrän Han uppenbarat skrifter till sändebud och befallt dem att förkunna dem. Alltså behöver skapelsen Honom när det kommer till religion, överlevnad, uppehälle, liv och död. Självfallet är de i behov av Allâh (´azza wa djall) då det är Han som ser efter deras religiösa liv och jordeliv.

135:15