17. Så måste al-Albânî förstås

För det femte sade han:

”Då vi påminner oss om det, måste vi eftersträva det muslimska landet. Som ni redan vet säger jag alltid att det inte skall ske via rop, passion och skrik, utan via kamp.”

Med all säkerhet menar han att muslimerna måste lära sig Allâhs rättigheter. Han anser att man skall korrigera individer som skall bygga upp samhället som det islamiska landet sedermera grundas på. Det tänket är ju islamiskt och korrekt.

Vi måste förstå Shaykhen (rahimahullâh) i den bemärkelsen, att han avser etablering av ett land som börjar styra med Allâhs lag. Han avser tvivelsutan inte etablering av ett land inne i ett redan befintligt land, vilket Hizbiyyûn gör. Inte heller avser han att ett land som redan styr med Allâhs lag störtas. Det är bara destruktivt och inte konstruktivt.

Därtill måste vi veta att mannens tillvägagångssätt är tyglat av hans dogm och redogörelser i hans så många böcker. Vi får inte dra ett streck över allt det för ett ord eller en fras som han har yttrat vid ett visst tillfälle. Så måste Shaykhens (rahimahullâh) ord förstås. Det bevisas av hans egna ord när han sade:

”När det dessvärre framstår att ingen verkställer föreskrivna straff, betyder det inte att en illegitim dörr skall öppnas.”

Shaykhen är känd för att följa och anamma Sunnah. Måhända har han ett avvikande omdöme någon gång, men det har han i så fall bara inom ämnen som inte är dogmatiska.