17. Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Man skall inte vika sig för att säga att den inte är skapad. Allâhs tal är inte åtskilt från Honom och inget från Honom är skapat. Jag varnar dig för att debattera med dem som innoverar i frågan. Den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat eller förhåller sig passivt till det och säger:

Jag vet inte om uttalet är skapat eller inte – Qur’ânen är helt enkelt Allâhs tal.”

är en innovatör lik personen som säger att det är skapat. Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad.”

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har sagt att Qur’ânen är Hans tal:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

”Skapelsen är Hans och Han befaller över allt.”2

Ibn ´Uyaynah och andra sade:

”Skapelsen är Allâhs skapelse och befallningen är Qur’ânen.”3

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Qur’ânen är Allâhs tals tal. Konfrontera den inte med era åsikter.”4

Mâlik sade:

”Qur’ânen är Allâhs tal.”

Han såg avskyvärt på den som sade att Qur’ânen är skapad. Mâlik sade:

”Han skall pryglas och dömas till livstids fängelse.”5

ash-Shâfi´î sade:

”Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Den som säger att den är skapad är otrogen.”6

Imâm Ahmad fängslades och torterades så att han förlorade medvetandet. De tvingade honom att säga att Qur’ânen är skapad, men han vägrade och undrade hur han kunde säga något som motstred Allâhs (´azza wa djall) och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Så lät Allâh honom stödja Sunnah och sanningen. Via honom klargjordes den raka vägen efter att den hade strukits bort. Han är med all rätt imamen av Ahl-us-Sunnah. Vissa bland Salaf sade:

”I samband med avfallet stödde Allâh islam med Abû Bakr as-Siddîq och med Ahmad bin Hanbal i samband med prövningen.”

Vilken imam han var! Må Allâh benåda honom, de fromma och alla Salaf som följde sanningen och kämpade för att framhäva den. Må Han ena oss med dem trots våra brister.

19:6

27:54

3ash-Sharî´ah (77) av al-Âdjurrî.

4ash-Sharî´ah (156) av al-Âdjurrî.

5ash-Sharî´ah (166) av al-Âdjurrî.

6ash-Sharî´ah (176) av al-Âdjurrî.