17. Pärlor om Ibn Mâkûlâ

23 – Ibn Mâkûlâ (d. 475 eller 486). Kull 15

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Den store prinsen och skicklige Hâfidh Abû Nasr ´Alî bin Hibatillâh bin ´Alî bin Dja´far bin ´Alî bin Muhammad bin Dalf al-Djarbâdhaqânî al-Baghdadî. Författare till ”al-Ikmâl” och andra böcker.

Han sade:

”Jag föddes i Sha´bân 422 i ´Ukbarâ’.”

Han hörde från Bushrâ bin ´Abdillâh al-Fâtinî, ´Ubaydullâh bin ´Umar bin Shâhîn, Abû Tâlib bin Ghaylân, Abût-Tayyib at-Tabarî…

Från honom rapporterade hans lärare al-Khatîb al-Baghdâdî, Nasr al-Maqdisî, Abû Muhammad al-Hasan bin Ahmad as-Samarqandî…

Shîrûyah sade:

”Jag har hört från honom. Han memorerade och var precis och seriös. På hans tid var ingen bättre än han frånsett al-Khatîb al-Baghdâdî. Våra stora lärda satt på hans sittningar och hörde från honom.”

al-Humaydî sade:

”Jag har aldrig frågat al-Khatîb om något utan att han hänvisade till en bok och sade: ”Tills jag får reda på det.” Jag har aldrig frågat Ibn Mâkûlâ om något utan att han svarade utantill som om han läste direkt ur en bok.”

Ibn Tâhir sade:

”Jag hörde Abû Ishâq al-Habbâl berömma och prisa Abû Nasr bin Mâkûlâ. Han sade: ”Han kom till Egypten iklädd Qur’ân-skolornas elevers kläder. Vi brydde oss inte om honom. När vi väl lärde känna honom insåg vi att han tillhörde de lärda i det här ämnet.”

as-Sam´ânî sade:

”Ibn Mâkûlâ var klok, memorerande och kunnig. Han hade ett så starkt minne att han kallades för ”al-Khatîb den andre”. Han var en grammatiker, duktig Qur’ân-läsare och utstående poet. Han kunde mycken poesi, var vältalig och citerade rätt. Det fanns ingen i Bagdad på hans tid som han. Han reste runt i hela världen och slog sig ned i Bagdad.”

Ibn-un-Nadjdjâr sade:

”Han fattade tycke för kunskap från barnsben. Han studerade Hadîth och bemästrade litteratur. Han har skrivit poesi, prosa och böcker.”

Hibatullâh bin al-Mubârak ad-Dawâtî sade:

”Jag träffade prins Ibn Mâkûlâ som sade till mig: ”Ta två volymer och ta ut berättarkedjorna till hadîtherna i den ena och gör samma sak med berättarkedjorna till hadîtherna i den andra och blanda dem med varandra så att jag kan sätta varje berättarkedja på rätt plats.””

Ibn ´Asâkir sade:

”Jag hörde Ismâ´îl bin as-Samarqandî nämna Ibn Mâkûlâ och säga: ”Han hade unga turkiska slavar. De dödade honom i Djurdjân någon gång på 470-talet.”

Ibn Nasr sade:

”Hâfidh Ibn Mâkûlâ blev dödad. Han reste till Karmân med sina turkiska slavar. De dödade honom och tog hans pengar. Det hände 475. Så framförde Ibn-un-Nadjdjâr det.”