17. Ödet är nedskrivet

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”1

Allâh befallde pennan att skriva varpå den skrev ned alltets öde fram till Stunden. Farao sade till Mûsâ:

فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

”Hur är det då med de släkten som levde före oss?” Han svarade: ”Kunskapen om [vad som hänt] dem finns hos min Herre, [upptecknad] i ett beslut; min Herre begår aldrig ett misstag och Han glömmer ingenting.”2

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) förfelar inte och glömmer ingenting. Dock tillkommer det Hans vishet och sätt att skriva ned allt. Det finns däremot inget behov av skriften eftersom Han varken förfelar eller glömmer. Det hör till Hans (subhânahu wa ta´âlâ) herravälde att göra vad Han vill. Han skrev ned allt som Han har beslutat och Han har skrivit ned det i den Bevarade tavlan. Det är ödets första fas; Hans kunskap och skrift. Allâh har alltid haft kunskap om skapelsernas rörelse, stillhet, öden, livslängder, längd, rikedom, fattigdom och allting annat. Därefter har Han skrivit ned allt det i den Bevarade tavlan.

Alla andra faser är underordnade den första fasen. En annan är skriften. Fostrets öde skrivs ned när det får en själ. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) befaller en ängel skriva ned dess uppehälle, livslängd, handling och olycka eller lycka. Den här skriften är underordnad den första skriften som är underordnad kunskapen.

1Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).

220:51-52