17. Muhammad är Allâhs sändebud

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 61

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… och att Muhammad är Hans slav och sändebud…”

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud avvisar människor som inte uppskattar honom som sig bör, antingen genom att förneka hans budskap eller också genom att bekräfta det men ändå låta bli att följa honom som sig bör. Sådana människor vittnar inte att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Deras vittnersbörd är antingen falskt eller också reducerat. Det är falskt om de inte alls följer honom, och reducerat om de följer honom till och från till följd av sina frestelser och lustar.

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud avvisar människor som försummar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt. Han är den väldigaste skapelsen, den ädlaste skapelsen och den bästa skapelsen, varför hans rätt inte får försummas. Det betyder dock inte att man ska överdriva med honom och tillskriva honom gudomliga egenskaper. Förhållandet till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska vara mellan överdrift och underdrift.