17. Mughîth bin Sumayys ord om Allahs händer

16 – Det har rapporterats autentiskt från Abû Ishâq as-Sabî´î att Mughîth bin Sumayy sade:

”Jag har fått reda på att Allâh har enkom skapat tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”