17. Lär dig Salafs dogm och lär ut den

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 75-77

Den som påstår att han inte tillåter efterföljning och att han inte tar efter någon inom religionen, är en syndig innovatör som är fiende till Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Hans religion, Hans skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Hans syfte är att annullera rapporteringarna, grusa kunskapen, släcka Sunnah och gå efter egna åsikter, skolastik, innovationer och kontroverser. Må Allâh, änglarna och alla människor förbanna den som uttalar sig på det viset!

Den sägningen hör till innovatörernas vidrigaste ideologier och den som ligger närmast villfarelse och undergång. Den är faktiskt villfarelse. Han påstår att han inte tar efter någon samtidigt som han tar efter Abû Hanîfah, Bishr al-Marîsî och hans anhängare. Vem är större fiende till Allâhs religion än den som vill släcka Sunnahs ljus, annullera rapporteringarna och häva återberättelserna genom att påstå att han inte tar efter någon samtidigt som han tar efter de omnämnda som är villfarelsens ledare, innovationernas stormän och skiljarnas hövdingar? Må Allâh vredgas över den som uttalar sig på det viset!

Dessa dogmer och sägningar som jag har nämnt här hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De rättade sig efter rapporteringar och återberättelser och förkunnade kunskap. Vi har upplevt dem och studerat under dem och lärt oss dogmer av dem. De var kända imamer, pålitliga, ärliga och tillförlitliga. De var föremål för rättelse och deras kunskap anammades. De var inga innovatörer. De var inte kontroversiella. De blandade inte ihop saker och ting. Detta är också deras imamers och lärdes dogm som levde innan dem. Se därför till att hålla fast vid den, lära den och lära ut den.