17. Kallets metodik får endast vara utmed Qur’ânen och Sunnah

Fråga 17: Skall metodiken till kallet till Allâhs religion vara utmed Qur’ânen och Sunnah eller är det upp till var och en?

Svar: Kallets metodiker skall vara utmed Qur’ânen och Sunnah. Qur’ânen, Sunnah och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livsstil1 har klargjort dem. Vi skall inte innovera något på egen hand. Kallets sätt nämns i Qur’ânen och Sunnah. Om vi börjar innovera så kommer vi att gå vilse och orsaka andras villfarelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som innoverar något obehörigt till våra angelägenheter, får det avvisat.”

Dock stämmer det att kallet använder sig av medel idag som inte fanns förr, däribland mikrofoner, radiostationer, tidningar, tidskrifter, direktsändningar och TV. De utgör ett medel som kallet nyttas av. De är däremot ingen metodik. Metodikerna har Allâh (ta´âlâ) klargjort när Han sade:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”2

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”3

Likaså klargjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallets metodiker när han var i Makkah och al-Madînah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som ser fram mot möt med Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”4

1Allâh (ta´âlâ) har fullbordat religionen åt oss. Ingen har rätt att hitta på ett eget sätt att kalla till islam. Den som gör det säger indirekt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade inte budskapet tillräckligt och att ytterligare sätt gagnar och påverkar mer.

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle skicka iväg Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen sade han till honom:

”Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh (och i en annan formulering att de endast dyrkar Allâh). Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dygnet. Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga. Om de lyder dig i det, skall du hålla dig borta från deras finaste egendomar. Undvik den förtrycktes bön; det finns ingen ridå mellan den och Allâh.” (al-Bukhârî (1331))

Detta bevisar klart och uttryckligt att kallets metodiker skall vara utmed Qur’ânen och Sunnah. Annars var Mu´âdh bin Djabal mer lämpad för kallet än tusen av dagens kallare. Shaykh-ul-Islâm blev frågad om personen som kallar till islam och ånger genom sång. Nedan lyder frågan och svaret:

”Det finns en grupp som enas om att göra allvarliga synder i form av mord, rövarstråt, stöld, alkoholmissbruk och annat. En Shaykh som är känd för godhet och Sunnah ville förhindra dem varefter han lät dem lyssna på sång i form av lovlig poesi ackompanjerad med tamburin utan bjällror och närvarande tjejer. Följaktligen ångrade sig en grupp och de som inte brukade be eller betala allmosa och istället drack sprit började därefter undvika det tvetydiga, göra det obligatoriska och avstå från det förbjudna. Är det tillåtet för Shaykhen att ägna sig åt denna sång utmed denna metod sett till fördelen som handlingen medför?”

Han (rahimahullâh) svarade:

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.

Allâh har sänt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen… Han har fullbordat religionen åt honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund… Han har befallt skapelsen att återvända till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap när de hamnar i religiösa tvister. Den som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah tillhör Allâhs förtrogna och gudfruktiga slavar, framgångsrika grupp och segrande soldater. Salaf var såsom Mâlik och andra sade:

”Sunnah är som Nûhs ark; den som går ombord på den räddas och den som inte gör det drunknar.”

När du nu vet det, så skall du veta att det som Allâh vägleder de vilsna med, lotsar de bortkomna med och förlåter de syndiga med måste vara via Qur’ânen och Sunnah som Allâh har sänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med… När detta är klargjort, säger jag till frågeställaren att Shaykhen, som ville få syndarna att ångra sig och förmådde endast det via en innoverad metod, är bevisligen antingen okunnig om Sharî´ahs metoder som får syndarna att ångra sig eller också inkapabel till dem. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och efterföljarna kallade på otrogna, orättfärdiga och brottsliga människor som var mycket värre än dessa. De använde sig av Sharî´ah-baserade metoder så att de inte behövde använda sig av innoverade dito.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/620-624))

Fundera på dessa innoverade metoder och jämför dem med det som vissa av dagens kallare och sekter gör och kallar för ”kallets metodiker”; fotboll, så kallade islamiska Anâshîd, så kallat islamiskt skådespel, utflykter och sagor.

216:125

312:108

433:21