17. I´tikâf för kvinnor

[4] Kvinnan får besöka sin make under hans I´tikâf och han får ta farväl av henne vid moskédörren. Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En natt när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén de tio sista dagarna kom jag för att besöka honom. Hans hustrur var redan där men gick iväg efter ett tag. Vi talade en stund. Därefter reste jag mig upp för att gå och då sade han: ”Ha inte bråttom; låt mig följa dig.” Han reste sig upp och följde mig.” Hennes bostad var i Usâmah bin Zayds hem. När vi var framme vid moskédörren vid Umm Salamahs dörr gick två män från Ansâr förbi. De såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och började gå snabbare. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Sakta ned! Detta är Safiyyah bint Huyayy.” Då sade de: ”Fri är Allâh från brister! Allâhs sändebud?” Han sade: ”Satan rinner i människan som blodet. Jag fruktade att något ondskefull – eller något – skulle drabba era hjärtan.”1

Även kvinnan får vara i I´tikâf med sin make eller ensam. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur2 var i I´tikâf med honom samtidigt som hon led av blödningar. Hon upplevde röda och gulaktiga utsöndringar varför vi kunde placera ett fat under henne medan hon bad.”3

Hon sade också:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra I´tikâf de tio sista dagarna i Ramadhân till dess att Allâh tog hans liv. Därefter gjorde hans hustrur I´tikâf.”4

Allt det bevisar att också kvinnor får vara i I´tikâf förutsatt att deras förmyndare går med på det och att inga prövningar eller enrum med män råder. Dessa villkor stärks av många bevis och hamnar under principen att avvärjda nackdelar prioriteras framför anskaffade fördelar.

[5] I´tikâf annulleras av samlag baserat på Hans (ta´âlâ) ord:

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

”Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för andakt.”5

Ibn ´Abbâs sade:

”Om den som genomgår I´tikâf har samlag, annulleras hans I´tikâf varefter han får göra om den.”6

Däremot är han inte ålagd att sona då det inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.

Lov och pris tillkommer Dig, Allâh. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag ber Dig om förlåtelse och jag ångrar mig inför Dig.

1 al-Bukhârî, Muslim och Abû Dâwûd. Den nämns i ”Sahîh Abî Dâwûd” (2133) och (2134).

2I en annan rapportering nämns hon som Umm Salamah.

3 al-Bukhârî. Den är nämnd i ”Sahîh Abî Dâwûd” (2138). Den andra rapporteringen förekommer hos Sa´îd bin Mansûr, heter det i ”Fath-ul-Bârî” (4/281). Däremot sade ad-Dârimî (1/22) att hon hette Zaynab – och Allâh vet bättre.

4 al-Bukhârî, Muslim och andra. Dess källor har redan angivits.

52:187

6 Ibn Abî Shaybah (3/92) och ´Abdur-Razzâq (4/363) med en autentisk berättarkedja.