17. Hadîth ”Ska jag inte leda er till något…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (192)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/195-196)

192 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ska jag inte leda er till något som Allâh stryker synder och höjer i rang med?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Korrekt tvagning i tid av svårigheter, många fotsteg till moskéer och inväntning av en bön efter en annan. Där har ni patrullering längs riksgräns, där har ni patrullering längs riksgräns, där har ni patrullering längs riksgräns.”1

Rapporterad av Mâlik, Muslim, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah med liknande innebörd.

1Autentisk.