17. Hadîth ”Mot slutet av tiden kommer det att finnas folk…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (296)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/238)

296 – ´Abdullâh bin Ma´sûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mot slutet av tiden kommer det att finnas folk vars samtal kommer att hållas i deras moskéer. Allâh har inget behov av dem.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God.