17. Hadîth ”Det där är Muhammads arv!”

83 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) gick förbi marknaden i Madînah och sade: ”Marknadsfolk! Så oförmögna ni är!” De sade: ”Hur så, Abû Hurayrah?” Han sade: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arv delas ut medan ni är här. Skall ni inte gå och ta er andel?” De sade: ”Var är den?” Han sade: ”I moskén.” De skyndade dit. Abû Hurayrah stod kvar tills de kommit tillbaka. Han sade: ”Vad är det med er?” De sade: ”Abû Hurayrah! Vi kom till moskén och gick in i den utan att se något fördelas.” Abû Hurayrah sade till dem: ”Såg ni ingen i moskén?” De sade: ”Jo. Vi såg vissa be, andra läsa Qur’ânen och somliga studera det lovliga och det olovliga.” Då sade Abû Hurayrah till dem: ”Ve er! Det där är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arv!”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja.

1God från en följeslagare.