17. Frukta inte för ditt uppehälle

78 – ´Âmir bin ´Abdi Qays sade:

”Det finns tre verser i Allâhs skrift; jag bryr mig inte hur jag går morgonen eller kvällen till mötes så länge jag påminner mig om dem. Den första är:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Vad Han vill skänka människorna av Sin nåd kan ingen undanhålla dem; och vad Han håller tillbaka, kan ingen låta flöda i Hans ställe. Han är den Allsmäktige, den Vise.”1

Den andra är:

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Efter svårigheterna skall Allâh skänka er lättnad.”2

Den tredje är:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا

”Det finns ingen levande varelse på jorden som Allâh inte sörjer för.”3

79 – Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Det sades till Abû Usayd al-Fazârî: ”Vad lever du på?” Han sade: ”Allâh är större och lov och pris tillkommer Allâh. Skall Allâh försörja apor och svin men inte Abû Usayd?”

80 – Det sades till Hâtim al-Asamm:

”Hur försörjer du dig?” Han sade: ”Via Allâh.” Det sades: ”Skickar Allâh ned guldmynt och silvermynt till dig från himlen?” Då sade Hâtim: ”Äger Han bara himlen? Jorden är Hans och himlen är Hans. Om Han inte försörjer mig från himlen så försörjer Han mig från jorden.”

81 – Det rapporteras att en man sade till Uways al-Qarnî:

”Vem försörjer dig?” Han sade: ”Fri är Allâh från brister! Jag trodde inte att en person som känner Allâh skulle fråga om försörjning. Den olyckan har konfronterats av tvivel och därför gagnas den inte av tillrättavisningar.”

82 – Abû ´Abdir-Rahmân al-´Umarî sade:

”När jag var ett foster i min moders mage försåg Han mig med mitt uppehälle som sattes i min mun. När jag blev vuxen och lärde känna min Herre började jag tänka dåligt om Honom. Vilken slav är värre än jag?”

83 – Det sägs att al-Hasan al-Basrî sade:

”På sjuttio platser i Qur’ânen har jag läst att Allâh garanterar Sin skapelse uppehälle och på en enda plats har jag läst:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً

”Djävulen hotar er med fattigdom och uppmanar er att begå skamlösa handlingar, men Allâh lovar er Sin förlåtelse och Sin nåd.”4

Vi tvivlar på den Trovärdiges ord på sjuttio platser och betror lögnarens ord på en plats.”

84 – Farqad as-Sabkhî sade:

”Det står i Tora: ”Människa! När du äter av Mitt uppehälle – och det är Jag som skänker uppehälle – så sörjer Jag även för fågeln i fågelboet och valen i oceanen.”

85 – ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) sade:

”Handla för Allâh och inte för era magar. Jag varnar er för det jordiska och dess överflöd. Hos Allâh är dess överflöd orent. Himlens fåglar kommer och flyger utan något uppehälle; de varken sår eller plöjer. Trots det försörjs de av Allâh. Och om ni protesterar och säger att era magar är större än fåglarnas, så ser ni vilddjuren, korna och åsnorna. De kommer och går utan något uppehälle; de varken sår eller plöjer. Trots det försörjs de av Allâh.”

86 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hade förlitat er på Allâh som sig bör så hade Han försörjt er liksom Han försörjer fåglarna. De flyger ut med tomma magar och återvänder med fulla magar.”5

135:2

265:7

311:6

42:268

5at-Tirmidhî (2344).