17. Förklara sanningen och gå vidare

När Imâm Ahmad (rahimahullâh) och andra författare till dogmatiska böcker förbjuder dispyter och debatter, syftar de på värdelösa och onyttiga diskussioner. De medför bara att man tar efter Ahl-ul-Bid´a, vilket är förbjudet inom religionen i allmänhet och inom dessa väldiga sakfrågor i synnerhet. Alltså skall det inte debatteras om ödet, Allâhs namn och egenskaper, beskådningen av Allâh i paradiset och dylikt. Här skall sanningen klargöras med dess bevis och därefter gör man som Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ

”Säg: ”Sanningen är från er Herre; låt därför den tro som vill tro, och låt den häda som vill häda den.”1

När Sunnah har klargjorts från innovationer, får den som vill anamma Sunnah göra det, vilket är bättre för honom, och den som vill förbli i innovationernas helvete och de vilsnas metodik är bara orättvis mot sig själv. Därmed berövar han sig själv på den givmilda Sunnah och all den enorma belöning i alla liv som den medför. Detta är detaljeringen som jag kan komma på just nu.

118:29