17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att:

”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg representativ ut. Han sade till henne något i stil med: ”Ta det lugnt. Vill du gifta dig? Sorgetiden varar fyra månader och tio dagar efter din makes bortgång.” Hon sade: ”Jag gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad Abûs-Sanâbil bin Ba´kak hade sagt varpå han sade: ”Du blev lovlig efter din förlossning.”1

1Ahmad (6/432) via två vägar, en autentisk och en god. Grunden till hadîthen återberättas av bland andra al-Bukhârî och Muslim som rapporterade:

”Hon var förskönad för frieri.”

Däri nämns hur Abûs-Sanâbil friade till henne varpå hon tackade nej. Hos an-Nasâ’î står det:

”Hon såg fram emot att gifta om sig.”

Hadîthen utgör ett konkret bevis för att kvinnans händer inte var blygd enligt följeslagarinnorna. Inte heller ansiktet eller åtminstone inte ögonen. Annars hade inte Subay´ah (radhiya Allâhu ´anhâ) visat sig sådär för Abû-Sanâbil, framför allt inte då hon tackat nej till hans frieri.