17. Den kloke och människornas sympati

1 – Den kloke är ålagd att få människorna att tycka om honom genom att ha fina karaktärer och undvika dåliga karaktärer. Fin karaktär tar bort synderna på samma sätt som solen smälter isen. Dålig karaktär förstör handlingarna på samma sätt som vinägern förstör honungen. Det kan hända att en person har många fina karaktärer och en dålig karaktär och att denna dåliga karaktär förstör alla de fina karaktärerna.

2 – Ibn ´Abbâs sade:

”Släktbanden klipps och gåvorna bemöts otacksamt. Jag har inte sett något som när hjärtan dras till varandra.”

3 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Om du skall umgås med någon skall du umgås med en person som har en fin karaktär. Han kallar endast till det goda. Ett umgänge med honom är en frid. Umgås inte med en person som har en dålig karaktär. Han kallar endast till ondska. Ett umgänge med honom är en pina. Jag umgås hellre med en syndare med en fin karaktär än med en lärd med en dålig karaktär. Om syndaren har en fin karaktär, lever han med sitt intellekt. Han kommer att vara lätt för människorna och de kommer att tycka om honom. Om den fromme har en dålig karaktär kommer människorna tycka att han är jobbig och på så sätt hata honom.”

4 – Hammâd bin Salamah sade:

”Fastan i trädgården är en tillgjordhet.”1

5 – Fin karaktär leder till att man blir älskad. Dålig karaktär leder till att man blir hatad. Den som har en fin karaktär skyddar sin heder. Den som har en dålig karaktär förstör sin heder.

6 – az-Zuhrî sade:

”Finns det någon nytta med en person som har en dålig karaktär?”

7 – Maymûn bin Mahrân sade:

”Att få människornas kärlek är halva klokheten. Att ställa en fråga på ett bra sätt är halva kunskapen. Att leva enkelt innebär att du endast behöver arbeta hälften så lite som i vanliga fall.”

8 – Det är bättre att vara i behov av människorna och att de tycker om en än att inte behöva dem och att de hatar en. Vad som hindrar dem från att älska en är en dålig karaktär. Den som har en dålig karaktär tröttar ut sin familj och sina grannar och är en möda för sina bröder. Härmed vill de bara bli av med honom och ber om hans död.

9 – Människorna uppfattar en person som jobbig på grund av två orsaker:

Den första: Att han gör det som Allâh har förbjudit. Den som överskrider Allâhs gränser hatas av Allâh. Den som Allâh hatar hatas av änglarna. Därefter blir han hatad på jorden. Sedan hittar du knappt någon som inte tycker att han är jobbig och hatar honom.

Den andra: Att han faller i det som människorna hatar. Om han är på det viset har de all rätt att tycka att han är jobbig.

10 – Abû Mishar berättade att Hishâm bin Yahyâ sade:

”I din faders – Abû Abî Mishar – ring stod det inristat ”Du är jobbig! Gå härifrån!” Varje gång en man satte sig ned med honom och han tyckte att han var jobbig vred han på sin ring och sade: ”Läs vad som står i ringen!” Mannen läste för att sedan gå sin väg.”

1 ”Det vill säga att fasta frivilligt medan man är ute med vännerna och promenerar bland trädgårdar som har frukter en student sällan finner i vanliga fall. Den som fastar i denna situation är tillgjord.” (Fotnot till ”Rawdhat-ul-´Uqalâ’”, sid. 65)