17. Därför skall kvinnan uppfylla makens rättigheter

Den muslimska kvinnan dyrkar sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ) genom att uppfylla sin makes rättighet gentemot henne. Hon räknar med belöning och ett berömvärt slut hos sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). Hon uppfyller inte sin makes rättighet i form av ömsesidighet; om han ger henne ger hon tillbaka och om han inte ger henne ger inte heller hon tillbaka. Hon ger honom utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ni ansvarar inte för mer än vad som har lagts på er och de ansvarar bara för vad som har lagts på dem.”1

Hon uppfyller sina plikter för att hon vet att Allâh (´azza wa djall) inte låter de goda handlingarna gå om intet. En god muslimsk kvinna vet att hennes makes rättighet är enorm i islam. Hennes älskade profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag hade befallt någon göra Sudjûd till någon annan skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make. Kvinnan har inte uppfyllt sin makes rättighet förrän han vill ha samlag med henne när hon sitter på en liten sadel och hon besvarar honom.”2

Den ädle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan kommer inte att känna av trons sötma förrän hon uppfyller sin makes rättighet.”3

Den muslimska kvinnan känner alltså trons sötma när hon väl uppfyller sin makes rättighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan uppfyller inte Allâhs rättighet förrän hon uppfyller sin makes rättighet.”4

Den rättfärdiga kvinnan uppfyller helhjärtat sin makes rättighet. Hon förstorar inget av det hon gör för sin make. Varför inte det? För hon vet att hennes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig på ett väldigt stort sätt när han sade att vad en kvinna än gör för sin make så förtjänar han alltid bättre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om det hade varit korrekt till en människa att göra Sudjûd för någon annan människa skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make just för att hans rättighet över henne är så väldig.”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Om kvinnan visste vilken rättighet hennes make har över henne skulle hon inte satt sig ned när hans middag och kvällsmat är serverade förrän han har ätit klart.”6

När den rättfärdiga muslimska kvinnan uppfyller sin makes rättighet påminner hon inte honom om den. Hon rentav begriper vilken rättighet han har över henne eftersom hon agerar utmed sin religion och tar hänsyn till sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som hans Herre sade om:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Ett sändebud har nu kommit till er ur era led. Att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.”7

Hon bryr sig inte om de djävulska angreppen som är nådiga på utsidan och talar om mänskliga rättigheter medan insidan är ett klart straff. Satan använder sina vänner bland människorna och djinnerna för att förstöra kvinnans hem.

Den rättfärdiga och välsignade kvinnan vet att hon inte är en parasit i sitt hem. Hon vet vilken position hon har i sitt hem. Hon ansvarar för sitt hushåll och ett av hennes ansvar är att hon uppfyller sin makes rättighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är herde i sin makes hem och hon ansvarar för sin flock.”8

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det finns inte en slav som Allâh låter ansvara för hans flock och dör i ett tillstånd där han har svikit sin flock, utan att Allâh förbjuder paradiset för honom.”9

Vi måste lära kvinnorna vad som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om makens rättigheter så att kvinnan kan behaga sin Herre och lyckan förverkligas i hennes hem.

1Muslim (1846).

2at-Tabarânî (5/5116-5117). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3366).

3al-Hâkim (4/7325) som sade att den är utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor och adh-Dhahabî höll med.

4at-Tabarânî (4/7325). Kedjan är god enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb” (3/2986). al-Haythamî sade: ”Dess män är den Autentiskas män bortsett från al-Mughîrah bin Muslim som dock är pålitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (5/5084)). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3366) och ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1942).

5Ahmad (3/158), al-Bazzâr (13/6452) och an-Nasâ’î (5/9147). Kedjan är bra enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb” (3/35) som sade: ”Dess återberättare är pålitliga och kända.” Autentisk enligt al-Albânî med hjälp av andra rapporteringar i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1936). Se ”al-Irwâ’” (7/55).

6at-Tabarânî (20/333) och al-Bazzâr (7/2665).

79:128

8al-Bukhârî (893) och Muslim (1829).

9Muslim (142).