17. Bevis för Allâhs ansikte

17 – Yahyâ bin ´Ammâr al-Imâm underrättade oss: ´Abdullâh bin ´Adî berättade för oss: Hâtim bin Mahbûb berättade för oss: ´Abdul-Djabbâr berättade för oss: Sufyân berättade för oss från Ibn ´Adjlân, från ´Awn bin ´Abdillâh: ´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När någon säger:

بسم الله

I Allâhs namn…”

En annan gång sade han:

När någon säger:

سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله و تبارك الله

Fri är Allâh från brister, lov och pris tillkommer Allâh, det finns ingen sann gud utom Allâh, Allâh är större, det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh och väldig är Allâh.”

tar en ängel emot det och lägger det under sin vinge till dess att den kommer till skapelsernas Herres (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

En annan gång sade han:

… tar en ängel emot det och skriver ned det…”