17. Är det tillåtet att stryka på Shimâgh, kalott och mössa?

Fråga 17: Har Shimâgh1, kalotten och mössan som täcker huvudet och öronen samma dom som turbanen?

Svar: Shimâgh och kalotten har absolut inte samma dom som turbanen.

Vad beträffar vintermössan som täcker huvudet och öronen och kan även vara fastspänd runt halsen, så är den liksom turbanen på grund av svårigheterna med att ta av den.