17. Allâh först, sen föräldrarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 30

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Han (ta´âlâ) sade:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och att ni visar godhet mot föräldrarna.”1

FÖRKLARING

Det vill säga föreskrivit. Han har föreskrivit att ni inte dyrkar någon annan än Honom. Allâh har aldrig föreskrivit att någon annan dyrkas, varken statyer, helgon, gravar, reliker, träd eller stenar. Satan har däremot föreskrivit det, men Allâh (subhânah) har föreskrivit att ingen annan än Han allena dyrkas. Det är betydelsen av att det inte finns någon sann gud utom Allâh:

أَلاَّ تَعْبُدُواْ

”… att ni inte skall dyrka någon annan…”

Det är dementi:

إِلاَّ إِيَّاهُ

”… än Honom.”

Det är bekräftelse. Det är trosbekännelsens betydelse till fullo.

Efter att Allâh hade befallt Sin rätt, befallde Han föräldrarnas rätt och sade:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”Och att ni visar godhet mot föräldrarna.”

Föräldrarnas rätt kommer nämligen direkt efter Allâhs rätt. Ingen efter Allâh har gjort dig så mycket väl som dina föräldrar. Visa därför dina föräldrar godhet liksom de visade dig godhet.

117:23