17. All ålagd dyrkan är eder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 28

I princip är all ålagd dyrkan eder. Däremot åsyftar dess specifika definition att man ålägger sig själv något för Allâhs (´azza wa djall) sak. I detta sammanhang är den första betydelsen åsyftad, ty all dyrkan tillkommer Allâh (ta´âlâ). Han sade:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”1

117:23