al-Fawzân om boken Ibn Djibrîn inte ville skulle tryckas

Till den förträfflige Shaykhen och ädle brodern Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî – må Allâh skydda honom och skänka honom framgång. Âmîn.

as-Salâm ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Vidare:

Jag har läst er värdefulla bok “al-Mawrid al-´Adhb az-Zulâl” och tyckte att den var värdefull och nyttig. Den är fruktansvärt viktig i dag då det finns många grupper och sekter som tyvärr tillskriver sig själva till Islâms Da´wah. Det är dock allmänt känt att det endast skall finnas en grupp och en metodik i Islâm.

Gruppen är Ahl-us-Sunnah och metodiken är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metodik. Så beskrev han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem när han nämnde de motsättande grupperna och sekterna:

“De som följer det jag och mina följeslagare följer i dag.”

Vi får alltså endast ha en grupp och det är Ahl-us-Sunnahs grupp, en metodik och det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik och en Imâm och det är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi erkänner inga andra grupper, metodiker och ledare.

Er bok – må Allâh bevara er – visar sanningen och förkastar lögnen tillräckligt nog i detta ämne[1]. Må Allâh belöna er med gott för ert arbete då ni visar sanningen och förkastar lögnen.

Må Allâhs välsignelse och fred vara över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Er broder i Islâm: Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh al-Fawzân

1414/11/27


[1] Till klargörandet av sanningen och avvisningen av lögnen i denna bok hör bl a ´Allâmah an-Nadjmîs varning för ´Â’idh al-Qarnî, Hasan al-Bannâ, Qutbiyyah och al-Ikhwân al-Muslimûn.