17. Åkallan i samband med bruten fasta

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 22

Fråga: Vilken åkallan är rekommenderad att läsa i samband med bruten fasta? Säger man:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”1?

Svar: Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han bröt fastan:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”

Det har även rapporterats:

اللهم لَكَ صُمْتُ و على رِزْقِكَ أفْطَرْتُ

”Allâh! Jag har fastat för Dig och brutit fastan med Ditt uppehälle.”2

Chansen är i alla fall stor att åkallan bönhörs i samband med brytning av fastan. Således bör muslimen se till att åkalla nyttiga och allomfattande böner i hopp om att bönhöras och erhålla Allâhs belöning.

1Abû Dâwûd (2357), al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (4/239) och i ”as-Sunan as-Sughrâ” (1390) och ad-Dâraqutnî (240). God enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl”.

2Abû Dâwûd (2358), ad-Dâraqutnî (240) och Ibn-us-Sunnî i ”´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” (482). Ibn-ul-Qayyim sade:

”Den är inte bekräftad.” (Zâd-ul-Ma´âd (2/51))

Ibn Hadjar sade:

”Berättarkedjan är svag.” (Talkhîs-ul-Habîr)

Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan al-Albânî” (2358).