169. Gissa inte om islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 182-184

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

133 – Allt vi finner oklart säger vi “Allâh vet bättre” till.

FÖRKLARING

Detta är en väldig fråga – kunskap. En människa ska aldrig säga något hon inte vet. Om hon vet något, säger hon det. Om hon saknar kunskap om något, säger hon ingenting. Hon ska inte uttala sig om religionen och dyrkan utan kunskap. Istället ska hon bli passiv och säga ”Allâh vet bättre”. Imâm Mâlik (rahimahullâh) fick en gång fyrtio frågor varav han enbart svarade på fyra stycken. På de resterande frågorna svarade han:

”Jag vet inte.”

Frågeställaren berättade då för honom att han hade kommit från ett fjärran land och undrade hur han skulle förhålla sig till att han inte kunde svara på frågorna. Då sade Imâm Mâlik till honom att rida tillbaka till sitt hemland och säga till människorna att han frågade Mâlik som svarade:

”Jag vet inte.”

Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick en fråga om något, väntade han på Uppenbarelsen innan han svarade på den. Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde följeslagarna en fråga som de inte kunde svara på, svarade de:

”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”’

De gissade inte. Detta är mycket viktigt att veta. Allâh (´azza wa djall) satte tal om Sig själv utan kunskap på en allvarligare nivå än avguderi och sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och synd och orättmätigt våld. Och att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”1

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet.”2

Du får lov att säga att du inte vet. Den som svarar sådär har svarat. Gissa inte. Spekulera inte i religionens domar utan kunskap. Du sjunker inte i nivå om du säger att du inte vet. Tvärtom. Det är en fulländad egenskap, ty den bevisar fromhet och gudsfruktan som människor hyllar dig för.

Idag, när det finns många läsare men få lärde, är det många som associeras med kunskap som okunnigt utfärdar utslag, dömer och irrar kring föreskrivna domar i medier och vid andra sammanhang. Lov ske Allâh har dessa människors ignorans avtäckts inför folkmassorna. Allâh har avslöjat dem. Det hade varit bättre för dem – både inför Allâh och människorna – om de dolde sig själva och höll sig borta från sådant som de saknar kunskap om. Låt oss dra lärdom av detta.

17:33

217:36