164. Firning av profetens födelsedag är innovation

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 175-176

Det finns riktigt många innovationer. Människor hittar på många innovationer. Innovationer får varken godkännas eller praktiseras, oavsett vilka de är eller vem som har hittat på dem. Till dessa innovationer hör firandet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Det firandet är innovation. Det bevisas varken av Qur’ânen, Sunnah eller de renläriga kaliferna. Ingen från de förträffliga generationer som hyllats av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) firade hans födelsedag. Det födelsedagsfirandet uppstod efteråt när ignoransen fick fäste. De första som introducerade det var Fâtimiyyah. Därefter anammades firandet av naiva människor som tillskrev sig Ahl-us-Sunnah. De firade födelsedagen av fin avsikt och kärlek till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Födelsedagsfirandet har dock ingenting med kärlek till honom att göra. Kärlek handlar om rättelse, inte om innovation.

Du trotsar Guden och påstår att du älskar Honom

Jag svär att den analogin är vidrig

Om din kärlek var ärlig skulle du lytt Honom

Älskaren lyder ju sin älskling

Sann kärlek kännetecknas av rättelse. Innovation kännetecknar hat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade ju för innovationer medan du upplivar och inför dem. Alltså hatar du Sunnah. Och om du hatar Sunnah hatar du också sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om du verkligen vill väl, får du ångra dig inför Allâh. Du skadar bara dig själv av att vara envis och omedgörlig.