163. al-Qummîs första förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade:

Min fader berättade för mig, från Fadhâlah bin Ayyûb, från Abân bin ´Uthmân, från Hakîm bin Djubayr, från ´Alî bin al-Husayn som sade om Hans ord:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

Allâh och Hans sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag.”1

Tillkännagivandet är De troendes ledare. I en annan rapportering sade De troendes ledare: ”Jag var tillkännagivandet för alla människor.”2

Allâh har rentvått ´Alî bin al-Husayn och hans farfar ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum) från denna lögn. Tillkännagivandet var ett meddelande och en varning från Allâh och Hans sändebud till människorna och handlade om att Allâh och Hans sändebud tar avstånd från avgudadyrkarna. Det var ett kall till ånger för avguderi och en stark varning för avsaknad ånger och konversion till islam. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den vallfärden skickade Abû Bakr iväg mig bland utroparna. På Nahr-dagen sände han dem till Minâ för att förkunna att från och med nästa år skulle inga avgudadyrkare vallfärda längre och inte heller skulle nakna gå runt Huset.”

Humayd sade:

I efterhand skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iväg ´Alî för att förkunna avståndstagandet.”

Abû Hurayrah sade:

Tillsammans med oss kungjorde ´Alî avståndstagandet för folket i Minâ och berättade för dem att från och med nästa år skulle inga avgudadyrkare vallfärda längre och inte heller skulle nakna gå runt Huset.”3

Abû Bakr var reseledaren under den vallfärden. Alla vallfärdare var under hans befäl. Han ledde dem i så väl vallfärden som i bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät i efterhand ´Alî ta hand om avståndstagandet samtidigt som Abû Bakr vidhöll ledarskapet. Flera följeslagare, däribland ´Alî och Abû Hurayrah, förkunnade avståndstagandet på Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anhum) order och under hans befäl.

Varför dolde mystikern allt detta? Varför dolde han Abû Bakrs dygd och ledarskap under vallfärden? Varför förkastade han hans heder och status? Varför förklarade han Allâhs tal på detta idiotiska sätt som varken accepteras av förnuftet, arabiskan eller Sunnah?

19:3

2Tafsîr al-Qummî (1/282).

3al-Bukhârî (4655).