162. Bra ledare medför bra medborgare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 173-174

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

130 – Vi trotsar inte dem. Vi anser att lydnad till dem hör till den obligatoriska lydnaden till Allâh (´azza wa djall) så länge de inte befaller oss att synda. Vi ber för deras rättfärdighet och välgång.

FÖRKLARING

Detta understryker det som hittills har nämnts. Även om de är orättvisa och gör synder som inte är avguderi, slutar vi inte lyda dem. Vi revolterar inte mot dem och vi trotsar inte dem:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Vi kämpar med dem och bevittnar fredagsböner, församlingsböner och ´Îd-böner med dem för att bevara den muslimska enigheten. Allâh (ta´âlâ) befallde oss att lyda muslimernas makthavare till skillnad från de otrogna:

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

”… och Allâh kommer inte att låta de otrogna triumfera över de troende.”2

Ty frasen:

وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”… och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”

åsyftar muslimerna. Den muslimske makthavaren måste åtlydas inom sådant som inte innebär synd. Om makthavaren befaller synd, låter du bli att lyda honom inom den synden. Det betyder dock inte att du får revoltera mot honom och trotsa honom inom allt. Låt bara bli att lyda honom inom det syndiga. Lyd honom inom allting annat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”3

Vi ber Allâh att Han återför makthavarna till sanningen och korrigerar deras fel. Vi ber för deras rättfärdighet. Deras rättfärdighet medför muslimernas rättfärdighet. Deras vägledning medför muslimernas vägledning. Deras nytta berör andra. Om du ber för dem, ber du också för muslimerna.

14:59

24:141

3al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).