162. al-´Ayyâshîs sjätte förvrängning av al-Anfâl

al-´Ayyâshî sade:

´Abdur-Rahmân bin Sâlim återberättade från Dja´far as-Sâdiq som sade om Hans ord:

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Och var på er vakt mot frestelser till det onda, som sannerligen inte ansätter bara de orättfärdiga bland er; och tänk på att Allâh straffar med stränghet.”1

Efter att Allâh hade tagit Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv råkade människor ut för prövning då de lämnade ´Alî och lovade andra trohetseden. Det är prövningen som de råkade ut för. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade befallt dem att följa ´Alî och hans utsedda från Muhammads hus.”2

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh as-Sâdiq från denna lögn. De prövades inte alls när de hade lovat Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân trohetseden, de rent av begåvades, stärktes och ärades av Allâh för det. Med dem upphöjde Allâh sin religion, krossade tyrannerna och höjde Sin religion över alla andra religioner. Med dem verkställdes Allâhs (ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över alla religioner, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”3

Han skänkte dem seger så till vida att de var enade och lydde Honom. ´Alî och Huset tillhörde de troende som Allâh begåvade med denna trohetsed och enighet. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte alls att ´Alî och de utsedda följs. Om han hade befallt följeslagarna att lova en stympad abessinsk slav trohetseden skulle de varken trotsat honom eller avvikit från hans order. Vad skall då sägas om han befallde att ´Alî skulle lovas trohetseden? Men Allâh och de troende vägrade att någon annan än Abû Bakr skulle vara den kalifen. Ty han var den bäste av dem. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes inte för att människor skulle vara slavar till hans hus; han sändes för att Allâh allena skall dyrkas. Vad trohetseden beträffar, så lät han dem själva välja sin kalif som de var nöjda med – och de valde den bäste och fullkomligaste av dem.

18:25

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/53).

39:33