16. Vad är tillåtet under I´tikâf?

[1] Det är tillåtet att lämna moskén för att utföra naturliga behov. Också lovligt är det att ta ut huvudet ur moskén för att få det tvättat och kammat. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén stack han in huvudet i mitt rum varvid jag kammade honom1. När han var i I´tikâf kom han bara hem för att utföra naturliga behov.”2

[2] Det är tillåtet för den som gör I´tikâf och andra att två sig i moskén. En man som tjänade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig snabbt i moskén.”3

[3] Tillika är det tillåtet att resa ett litet tält bak i moskén. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade åt ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att resa en pälshydda åt honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till I´tikâf4. En gång gjorde han även I´tikâf i en liten kupol vars dörröppning täcktes med en halmmatta5.

1I en annan rapportering står det:

”Jag tvättade honom under min månadsperiod. Det enda som skilde oss åt var dörrtröskeln.”

2al-Bukhârî, Muslim, Ibn Abî Shaybah och Ahmad och tillägget tillkommer dem två. Den nämns i ”Sahîh Abî Dâwûd” (2131-2132).

3al-Bayhaqî med en god berättarkedja och Ahmad (5/364) med en autentisk berättarkedja.

4 al-Bukhârî och Muslim från ´Â’ishah. Handlingen är hos al-Bukhârî och ordern hos Muslim.

5Täckelset skall skydda mot regn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte halmmattan för att ingen skulle titta in, sade as-Sindî. Bättre förklaring än så är att dyrkaren inte skall distraheras av alla förbipasserande. Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:

”Till skillnad från dagens ignoranter som genomgår I´tikâf för att umgås, få besök och samtala med folk. Deras I´tikâf är en sak och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en helt annan.”