16. Vad är hyckleri och vilka är dess typer och egenskaper?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 16: Vad är hyckleri och vilka är dess typer och egenskaper?

Svar: Hyckleri innebär att visa det goda och dölja det onda. Det består av två typer:

1 – Större hyckleri som berör dogmen. Den som besitter denna typ kommer att vistas i helvetet för alltid. Exempel på det är Allâhs ord om hycklarna:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

”Det finns människor som säger: ”Vi tror på Allâh och på den Yttersta dagen”, men de är inte troende.”1

Dessa dolde otro och visade islam.

2 – Mindre hyckleri som berör handlingarna. Exempel på det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”2

Större otro och hyckleri gagnas inte av tro och handling. Vad gäller mindre otro och hyckleri, så kan bådadera enas med tron. I detta fall består slaven av både godhet och ondska och han förtjänar både belöning och straff.

FÖRKLARING

Språkligt härrör ordet hyckleri från النفق, som betyder nedgrävning i jorden. Den religiösa definitionen innebär att islam visas medan otro döljs. Överlag innebär hyckleri att godhet visas medan ondska döljs.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till Madînah konverterade vissa till islam och följde honom medan andra vidhöll sina religioner. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade folket till islam; vissa konverterade frivilligt medan andra vidhöll sina religioner. Efter slaget vid Badr fick islam och muslimerna styrka varpå hycklarna intalade varandra att visa islam och dölja otro. De visade islam under ´Abdullâh bin Ubayys ledarskap samtidigt som de innerst inne hädade och beljög profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och islam. Dessa hycklare var alltså dolda i det muslimska samhället. Allâh (´azza wa djall) uppenbarade kapitlet ”at-Tawbah” och berättade om dem:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

”Bland dem fanns några som sade: ”Ge mig tillstånd och bespara mig denna svåra prövning!” De har redan satts på prov och inte bestått! Helvetet kommer helt visst att innesluta de otrogna.”3

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

”Det finns några bland dem som förtalar dig vad gäller offergåvorna; om något kommer på deras lott blir de belåtna men får de ingenting blir de missnöjda.”4

Det finns flera verser vari Allâh avslöjar många av deras drag. Deras egenskaper syntes då och då. Exempelvis sade ´Abdullâh bin Ubayy till Aws i samband med Banûl-Mustalaq-incidenten:

”Hjälp er broder! Vårt förhållande till Muhammad är likt den som säger: ”Föd din hund fet så att den kan äta upp dig.”

Han sade också:

”Om vi kommer tillbaka till staden, skall de som har makten helt säkert driva bort dessa föraktliga stackare härifrån!”5

Lille Zayd bin Arqam (radhiya Allâhu ´anh) hörde det och berättade för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad han hade sagt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ett bud efter honom och frågade honom om han verkligen hade sagt så, varvid han avfärdade det och svor vid Allâh att han inte alls hade sagt så. Följaktligen fördömde Ansâr Zayd bin Arqam varpå Allâh uppenbarade kapitlet ”al-Munâfiqûn”:

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

”När hycklarna kommer till dig säger de: ”Vi vittnar att du är Allâhs sändebud!” Men Allâh vet att du är Hans sändebud, och Allâh vittnar att hycklarna ljuger.”6

Då tog profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tag i Zayd bin Arqams öra och sade:

”Detta är han vars hörsel Allâh har godkänt.”7

I en annan rapportering står det:

”Allâh har bekräftat dig, Zayd.”8

al-Hasan berättade utan följeslagare i berättarkedjan att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i ´Umayr bin Sa´ds öra och sade:

”Ditt öra hade rätt, ´Umayr, och din Herre har bekräftat dig.”9

Dogmatisk hyckleri handlar om att en människa säger sig vara muslim, uttalar trosbekännelsen och ber med människorna för att sedan, när han är ensam, utelämna bönen. Allâh beskrev hycklarna när Han sade:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Hycklarna tror sig överlista Allâh, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allâh i tankarna.”10

Sådana människor skall inte bara hamna i det eviga helvetet; de skall hamna längst ned i det, sade Allâh11.

Mindre avguderi är praktiskt dito och går ut på att visa en sak och dölja en annan. Lögnaren säger sig vara trovärdig, men innerst inne ljuger han. Personen som lovar säger sig vara trovärdig, men innerst inne är han rena motsatsen. När han tar på sig ett ansvar, bedrar han. Han visar att han är pålitlig, men i själva verket är han bedräglig. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”

I en annan formulering står det:

”… när han sluter ett avtal, sviker han…”

I en tredje formulering står det:

”… när han disputerar, luras han…”12

Dessa drag utesluter inte sina utövare ur islam. Personen kan fortfarande vara muslim och besitta ett praktiskt hyckleri. Precis som alla andra stora syndare är det upp till Allâh att antingen straffa honom eller också förlåta honom. Det hyckleriet är alltså det mindre och praktiska hyckleriet. Många muslimer har de omnämnda dragen. Därmed besitter de både egenskaper som medför belöning och egenskaper som medför straff. Liksom alla andra stora syndare är det upp till Allâh att antingen straffa dem eller också förlåta dem.

12:7

2al-Bukhârî (33) och Muslim (59).

39:49

49:58

5Djâmi´-ul-Bayân (14/364).

663:1

7Djâmi´-ul-Bayân (23/406-407).

8al-Bukhârî (4900).

9´Abdur-Razzâq (10/45-46).

104:142

11Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

”Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund och för dem kan du inte finna någon hjälpare.” (4:145)

12al-Bukhârî (34) och Muslim (58).