16. Vad är domen för att stryka ovanpå turbanen och har den en tidsfrist?

Fråga 16: Vad är domen för att stryka ovanpå turbanen och har den en tidsfrist?

Svar: Strykningen på turbanen är en Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har rapporterats i al-Mughîrah bin Shu´bahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth. Det är tillåtet att stryka på den. Hela turbanen, eller åtminstone merparten, skall strykas. Det är också rekommenderat att stryka den avtäckta biten av huvudet såsom hårluggen, sidorna och öronen. Tidsfristen är inget villkor eftersom det inte har bekräftats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte någon. Likaså är reningen av dess kroppsdel mildare än reningen av fötterna. Därför kan de inte jämföras. Om du har turban på dig stryker du på den och om du inte har den på dig stryker du huvudet. Därtill saknar den här strykningen en tidsfrist.

Vill du däremot vara säker och endast ta på den i ett rent tillstånd och ge den samma tidsfrist som läderstrumporna, så är det bara bra.