16 – Synder påverkar djuren

Synder påverkar andra människor och djur negativt. Det leder till att både han och andra bränns av synderna och orättvisorna. Abû Hurayrah sade:

”Trappen1 dör i sitt bo på grund av den orättvises orättvisa.”

Mudjâhid sade:

”Djuren förbannar de mänskliga syndarna när det råder svår torka och regnet inte faller och säger: ”Detta är på grund av de mänskliga syndarna.””

´Ikrimah sade:

”Jordens djur och till och med skalbaggarna och skorpionerna säger: ”Det regnar inte på grund av människornas synder.””

Det räcker inte att han straffas för sina synder. Han förbannas även av dem som inte har några synder.