16. Så väljer fadern ett namn till barnet

Fadern är ålagd att ge barnet ett namn som bär både på ett fint uttalande och en fin innebörd i enlighet med Sharî´ah och det arabiska språket. Namnet skall alltså vara fint; fint att uttala, fint att höra. Det skall ha en ädel och nobel innebörd och vara fritt från allt som Sharî´ah förbjuder eller föraktar såsom utländska namn, namn som tyder på efterapning och namn med lös och slapp betydelse1.

Med andra ord skall du inte välja ett namn förrän du har forskat kring dess uttal och betydelse utifrån kunskap, förståelse och begrepp. Det är även sundare och visare att be en kunnig om råd. I folkmun sägs det:

”Det är barnets rättighet att fadern väljer en ädel moder åt det, namnger det med ett fint namn och lär honom fina etiketter.”2

2Det finns en hadîth om det som emellertid är svag. Se ”as-Silsilah adh-Dha´îfah” (199) och ”Ittihâd-us-Sâdah al-Muttaqîn” (6/317-318).