16. Prövningar häver ödmjukhet

Imâm Zayn-ud-Dîn ´Abdur-Rahmân bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

al-Khushû´ fîs-Salâh, s. 70-71

Ibn Mâdjah återberättade Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), som berättade:

“När någon bad på Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, tittade han inte bortom sina fötter. Sedan dog Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När någon skulle be därefter, tittade han inte bortom sin panna. Sedan dog ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). När någon skulle be därefter, tittade han inte bortom Qiblah. Sedan dog ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) och prövningen var ett faktum. Därefter tittade människorna till höger och vänster.”1

När ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) frågade Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om omvändning i bönen, sade han:

Det är en stöld med vilken Satan stjäl från slavens bön.”2

1Ibn Mâdjah (1634). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (294).

2al-Bukhârî (751).