16. Poängen ligger i kvaliteten och inte i kvantiteten

Fråga 16: Trots att det numera finns många grupper och kallare som kallar till Allâhs religion så är acceptansen liten. Vad beror det på?

Svar: Först och främst uppmuntrar vi inte alls till alla dessa grupper i kallet och annat. Vi vill ha en enda grupp som ärligt kallar till Allâhs religion utmed insikt. Mycken gruppering och metodik orsakar bara nederlag och tvister. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

”Undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas.”1

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ

”Följ inte dem som splittrades.”2

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”3

Vi vill ha en enda grupp som följer den sanna metodiken och det sanna kallet. Även om det finns i olika länder så har det en referens, det refererar sinsemellan och bistår sinsemellan. Det är så det skall vara. Mycken gruppering som inte är baserad på en enda metodik slutar endast med meningsskiljaktigheter.

För det andra råder det inga tvivel om att kallarens uppriktighet påverkar den kallade. Om kallaren är uppriktig och kallar till den sanna metodiken och utmed insikt och kunskap, så kommer det att påverka den kallade. Men om han inte är uppriktig i sitt kall och istället kallar till sig själv eller till sin partianda eller till en avvikande grupp eller till fanatism (ehuru allt utspelas i islams namn), så är det bara värdelöst och har inget med kallet till islam att göra.

Och om kallaren kallar till Qur’ânen och Sunnah utan att leva som han lär, så kommer det också att locka människorna från honom. Allâh vet ju vad som finns i hjärtan och vad var och en gör oavsett plats. Om personen trotsar Allâh när han är ensam och kallar människorna till det goda när han är med dem, så kommer det inte att påverka något och han kommer inte att få acceptans. Ty Allâh har inte välsignat hans kall. Titta bara på de uppriktiga kallarna och hur deras kall har burit frukt. De var ensamma och hade motståndare. Exempel på dessa är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och andra. Titta sedan på alla många kallare och grupper som finns idag och hur knapp deras påverkan och nytta är, så att ni vet att poängen ligger i kvaliteten och inte i kvantiteten.

18:46

23:105

33:103