16. Olika sorters offring

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 27-28

Offring är att släcka en själ genom att spilla blod på ett särskilt sätt. Handlingen kan ske på flera sätt:

1 – Att man med offret avser att högakta den man offrar till, underkasta sig honom och söka hans närhet. Detta är dyrkan som endast får ägnas Allâh (ta´âlâ) på det sätt som Allâh (ta´âlâ) har föreskrivit. Det är dock större avguderi att tillägna denna offring någon annan än Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Säg: ”Min bön och mitt offer, mitt liv och min död tillhör Allâh, skapelsernas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida.”1

2 – Att man avser en bjudning, bröllopsmiddag eller liknande. Detta är påbjudet och är antingen obligatoriskt eller också rekommenderat. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt den som tror på Allâh och den Yttersta dagen ära sin gäst.”2

Dessutom sade han till den nygifte ´Abdur-Rahmân bin ´Awf:

”Ha bröllopsfest om det så vore med ett lamm.”3

3 – Att man avser att njuta av maten, handla med den eller dylikt. Denna handling är i grund och botten tillåten. Han (ta´âlâ) sade:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

”Inser de inte att Vi – bland allt det som Våra händer har gjort – för dem har skapat boskapen, som de råder över och som Vi har underkuvat till dem, så att de använder några att rida på och några till föda.”4

Denna handling kan likaså vara påbjuden såväl som förbjuden, beroende på användningen.

16:162

2al-Bukhârî (6018) och Muslim (74).

3al-Bukhârî (5167) och Muslim (1427).

436:71-72