16. Nöj dig med vad Allâh har gett dig

70 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vem tar dessa fem meningar från mig och praktiserar dem eller lär dem någon som praktiserar dem?” Jag sade: ”Jag, Allâhs sändebud.” Han tog fram handen och räknade till fem: ”Undvik synderna så kommer du att bli den störste dyrkaren. Nöj dig med vad Allâh har gett dig så kommer du att vara den rikaste människan. Var bra mot din granne så kommer du att vara troende. Önska människorna det du önskar dig själv så kommer du att vara muslim. Och skratta inte mycket. Mycket skratt dödar hjärtat.”1

71 – Umm-ud-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag hörde Abûd-Dardâ’ säga: ”Om en person hade flytt sitt uppehälle liksom han flyr döden så skulle det ha hunnit kapp honom på samma sätt som döden hinner kapp honom.”

72 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det finns två uppehälle; ett uppehälle som söker dig och ett uppehälle som du söker.”

73 – Vissa lärda tolkade det och sade:

”Uppehället som söker dig är måltiden medan uppehället som du söker är överflödet.”

74 – Ibn Hâzim sade:

”Jag märkte att allting består av två typer; det som är mitt och det som är någon annans. Beträffande det som är mitt, så kommer jag att få det om jag så går i motvind, och det som inte är mitt kommer jag inte att få om jag så går i medvind.”

75 – Shifâ bin Mâti´ sade:

”En man hade en brödskiva med sig på resa. Han tittade på brödskivan och sade gråtandes: ”Jag kommer att dö om jag äter upp den.” Då skickade Allâh en ängel till honom och sade: ”Om han äter upp brödskivan så skall du ge honom mer, och om han inte gör det så skall du låta honom vara.” Mannen lät bli att äta brödskivan tills han dog.”

76 – Ibn Bashshâr sade:

”Jag läste i en äldre skrift: ”Människa! Frukta inte brist på uppehälle så länge Mina förråd är fulla och aldrig upphör. Människa! Såsom Jag inte frågar dig om morgondagens handling så skall inte heller du fråga Mig om morgondagens uppehälle.”

77 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det finns inte en person utan att han kommer att trampa i sitt spår, äta sitt uppehälle, nå sin livslängd och dö sin död. Om en man flyr sitt uppehälle hinner det ändå kapp honom på samma sätt som döden hinner kapp honom när han flyr den.”

1at-Tirmidhî (2406) och Ahmad (2/310). Autentisk via andra enligt Ahmad Shâkir. Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (930).