16. Några av fastans rekommenderade etiketter

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 21

Fråga: Kan ni klargöra några av fastans rekommenderade etiketter?

Svar: En an fastans rekommendationer är sen frukost såtillvida att man slutar äta strax innan den andra gryningen. En annan är att fastan avbryts snarast. All sorts erinran om Allâh, Qur’ân-läsning och i övrigt goda handlingar hör också till fastans etiketter. Den väldigaste etiketten är däremot regelbunden Tarâwîh.