16. Muslimernas fästning innan Domedagen

116 – Abûd-Dardâ’ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Slaktens dag kommer muslimernas tält att vara i al-Ghûtah bredvid en stad benämnd Damaskus som är en av Shâms bästa städer.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd. at-Tabarânî rapporterade med formuleringen:

”Den dagen kommer den bästa boendeplatsen att vara…”

al-Hâkim rapporterade med formuleringen:

”Muslimernas bästa boendeplats kommer då att vara…”

Ibrâhîm al-Djunayd sade:

”Jag hörde Yahyâ bin Ma´în bli frågad om hadîtherna kring romarslakten. Han sade: ”Det finns ingen hadîth som rapporteras av dem i Shâm som är mer autentisk än Sadaqah bin Khâlids hadîth.”

Det vill säga hadîthen Abûd-Dardâ’ rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Under Slaktdagarna kommer muslimernas fästning att ligga i Damaskus.”

117 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Muslimernas fästning under Slakten är Damaskus. Deras fästning mot ad-Dadjdjâl är Jordanfloden. Deras fästning mot Ya’djûdj och Ma’djûdj är i Tûr.”

118 – al-Awzâ´î sade:

”Jag har fått reda på att det finns en dal i Shâm som heter al-Ghûtah. Där finns en stad som heter Damaskus som kommer att vara en av Shâms bästa städer under Slaktdagen.”

119 – ´Abdullâh bin Salâm sade:

”Mot slutet av tiden kommer Damaskus att vara muslimernas fästning mot Slakten.”

120 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs sade:

”Jag önskar dig det jag önskar mig själv och mina barn; Håll dig till Damaskus.”

121 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs sade:

”Jag skulle inte vilja bo i Egypten och ha dess skatter efter 150. Damaskus är bättre för dem om de bara visste.”

122 – Ibn Muhayrîz berättade att Ruwayfi´ bin Thâbit al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh) – som för övrigt lovade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad under trädet – sade till honom:

”Bo i Palestina så länge araberna är bra. När araberna börjar tala som de gjorde på den hedniska tiden skall du flytta till Damaskus – och dess östra del är bättre än de andra delarna.”

123 – Makhûl sade:

”I fyrtio dagar kommer romarna att härja i Shâm. De enda städerna som inte kommer att falla är Damaskus och ´Ammân.”

124 – Abûl-A´yas ´Abdur-Rahmân bin Salmân sade:

”Det kommer att komma en utländsk kung som kommer att erövra alla städer bortsett från Damaskus.”

125 – ´Abdus-Salâm at-Tanûkhî sade:

”Våra lärda berättade för oss att när de erövrade Damaskus på ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) tid fann de en sten med grekisk text på. Därav hämtade de en grek som läste den. Det stod följande:

”Damaskus är en tyrann. Det finns ingen tyrann som avser att ge sig på staden utan att Allâh krossar honom. Tyranner bygger och apor river. Den sistnämnde är värre fram till Domedagen.”

1Abû Dâwûd (4298), Ahmad (57197), at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3205) och al-Hâkim (4/486).