16. Måste undvika Ahl-ul-Bid´a som Ashâ´irah och Khawâridj

[23] Det är obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´a och vilsna. Några av dem är Mushabbihah, Mudjassimah, Ash´ariyyah, Mu´tazilah, Râfidhah, Murdji’ah, Qadariyyah, Djahmiyyah, Khawâridj, Sâlimiyyah, Karrâmiyyah och alla andra fördömda sekter.

[24] Detta är min dogm som jag dyrkar min Herre med och detta är dogmen min fader gick bort med – må Allâh benåda honom.

Lov och pris tillkommer Allâh och må Allâhs hylla och freda Muhammad och hans hus.