16. Kvinnans avtäckta ansikte består av större nackdelar är fördelar

Det elfte beviset är det korrekta resonemanget och den stabila analogin som den fullkomliga Sharî´ah har kommit med. Det går ut på att fastställa fördelarna och allt som leder till dem och uppmana till dem samt fördöma nackdelarna och allt som leder till dem och förbjuda dem. Allt som består av antingen en ren fördel eller också en fördel som väger tyngre än nackdelen är antingen obligatoriskt eller också rekommenderat. Och allt som består av antingen en ren nackdel eller också en nackdel som väger tyngre än fördelen är antingen förbjudet eller också föraktfullt.

Om vi betraktar kvinnans avtäckta ansikte framför främmande män, hittar vi många nackdelar. Om det skulle finnas några fördelar, så är de få och överrumplade av nackdelarna. Några av nackdelarna lyder på följande vis: