16. Islam är bara Qur’ânen, Sunnah och Salaf

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 74-75

Religionen är bara Allâhs (´azza wa djall) skrift, rapporteringar, Sunnah och autentiska återberättelser från pålitliga återberättare där den ene, pålitlige och kände återberättaren återberättar en annan, pålitlig och känd återberättare och bekräftar honom till dess att återberättelsen når profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, efterföljarna, efterföljarnas efterföljare eller de kända och följda imamerna som håller fast vid Sunnah, rättar sig efter rapporteringarna och är okända för innovationer, lögner och kontroverser. De sysselsätter sig inte med analogier eller egna åsikter, ty religiösa analogier är falska. Egna åsikter är än värre. Folk som utgår från egna åsikter och analogier är innovatörer, ignoranter och vilsna. Det enda undantaget är en eventuell rapportering från en pålitlig imam som levde förr i världen; det är bättre att anamma rapporteringen.