16. Inledningsbönen och dess betydelse

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Därefter läses inledningsbönen som är Sunnah. Den lyder på följande sätt:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلا إِله غَيْرُكَ

”Fri är Du, Allâh, från brister och lov och pris tillkommer Dig. Ditt namn är väldigt, Din rikedom är stor och det finns ingen sann gud utom Du.”1

Det vill säga att jag förklarar Dig vara fri från brister på ett sätt som tillkommer Ditt majestät.

Lov och pris tillkommer Dig betyder att jag lovordar och hyllar Dig.

Ditt namn är väldigt, det vill säga att välsignelsen uppnås när Du nämns.

Din rikedom är stor innebär att Din väldighet är grandios.

Det finns ingen sann gud utom Du betyder att ingen annan än Du, Allâh, dyrkas med rätt på jorden eller i himlen.

FÖRKLARING

Innan skyddsbönen läses inledningsbönen. Den läses direkt efter Takbîrat-ul-Ihrâm och lyder på följande sätt:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلا إِله غَيْرُكَ

”Fri är Du, Allâh, från brister och lov och pris tillkommer Dig. Ditt namn är väldigt, Din rikedom är stor och det finns ingen sann gud utom Du.”

Den inledningsbönen är kort och hör till de mest autentiska hadîtherna. Den har rapporterats via flera vägar från ´Â’ishah, Abû Sa´îd, ´Umar och andra (radhiya Allâhu ´anhum). Hela bönen handlar om Tawhîd. Hela bönen består av uppriktighet:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلا إِله غَيْرُكَ

”Fri är Du, Allâh, från brister och lov och pris tillkommer Dig. Ditt namn är väldigt, Din rikedom är stor och det finns ingen sann gud utom Du.”

Det finns även andra inledningsböner. Oavsett vilken som läses så är handlingen korrekt. En av dem är:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا باعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ والْمَاءِ والْبَرَدِ

”Allâh! Separera mig från mina synder såsom Du har separerat öst från väst. Allâh! Rena mig från mina synder såsom det vita tyget renas från smuts. Allâh! Tvätta mig ren från mina synder med snö, vatten och hagel.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde inleda de obligatoriska bönerna med den, vilket al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).

Den aktuella inledningsbönen är däremot kort. Den är enkel för både lekmännen och andra.

Fri är Du, Allâh, från brister betyder att jag förklarar Dig vara fri från brister på ett sätt som tillkommer Ditt majestät.

Lov och pris tillkommer Dig betyder att jag lovordar och hyllar Dig parallellt med att jag förklarar Dig vara fri från brister.

Ditt namn är väldigt, det vill säga att välsignelsen uppnås när Du nämns. Med andra ord uppnår Hans namn den ultimata välsignelsen. All välsignelse uppnås med Allâhs (djalla wa ´alâ) namn, favör och godhet.

Din rikedom är stor innebär att Din väldighet är grandios. Hans rikedom syftar på Hans väldighet och prakt. Ty Han (subhânahu wa ta´âlâ) har inte fött och Han är inte född.

Det finns ingen sann gud utom Du betyder att ingen annan än Du, vår Herre, dyrkas med rätt på jorden eller i himlen. Endast Han dyrkas med all rätt. Han (djalla wa ´alâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

”Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Store.”3

1Abû Dâwûd (775), at-Tirmidhî (243) och Ibn Mâdjah (806). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3/361).

2al-Bukhârî (744) och Muslim (598).

322:62