16. Ibn ´Umars ord om Allahs händer

15 – ´Ubayd al-Muktib återberättade från Mudjâhid som berättade att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh har skapat fyra saker med Sin hand: Âdam, pennan och Edens lustgårdar. Till allting annat har Han sagt ”Var!” och det var.”1

Flera har rapporterat detta från ´Ubayd, däribland Sufyân ath-Thawrî och ´Abdul-Wâhid bin Ziyâd.

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (693), al-Hâkim (2/319), ash-Sharî´ah, sid. 313, med flera.