16. Hundsalivens parasiter och den fantastiska jorden

Visdomen bakom denna tvättning är att hundsaliven består av skadliga parasiter. Om de förblir i skålen som människan sedermera dricker ur, löper hon stor risk att skadas av parasiterna. Därför ska skålen tvättas på detta vis.

Måhända undrar någon om samma sak gäller hundens urin, avföring, svett, tårar, snor och annan utsöndring. De flesta anser det, nämligen att hundens orenheter är som dess saliv. Andra lärde, däribland Dhâhiriyyah, menar att saliven är särskild eftersom den består av osynliga parasiter.

Utifrån detta har vissa lärde sagt att inget får ersätta jorden. Jorden har fantastiska egenskaper. Den kan till exempel döda bakterier. Således anser majoriteten att ingenting får ersätta tillgänglig jord. Att andra rengöringsmedel skulle rengöra än bättre spelar ingen roll därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilde jorden. Förmodligen har jorden andra drag som vi inte känner till. Jorden är ju ett av de två renande elementen. Det andra är vatten. Förutom vatten rengör inget annat än jord. Jord används också till Tayammum. Det är den mest övervägande åsikten. Skulle det inte finnas jord går det bra att bruka tvättmedel och annat som avlägsnar orenheten.