16. Herren är Han som dyrkas

Herren är Han som dyrkas medan skapelserna är allting annat liksom djinner, människor, himmel och jord. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är deras och alltets Herre och Skapare. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”1

Han har skapat alla andra innan oss och alla andra efter oss, allt innan Âdam och allt efter honom. Han har skapat alla för att de skall dyrka Honom och frukta Honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”… så att ni må frukta.”

Han (subhânah) nämnde några av Sina handlingar och sade:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء

”Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv…”

Han har skapat jorden som en viloplats och en vagga för människorna vari de bor, bygger, sover och går. Den jorden har stadgats med berg. Han har rest himlen som ett valv och ett täckande tak. Trots det vänder människorna ryggen åt dess budskap. Han har förskönat den med stjärnorna, solen och månen:

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء

”… och låtit vatten strömma från skyn…”

Det vill säga från molnen:

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ

”… och därmed frambringat frukter för er försörjning.”

Det finns olika typer av försörjningar överallt. Allâh återupplivar jorden efter att den har varit död. Därefter sade Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”

Det vill säga vederlikar och jämlikar som ni dyrkar tillsammans med Honom. Det spelar ingen roll om det handlar om statyer, djinner, änglar eller något annat. Dyrkan är endast Allâhs rättighet. Han har ingen vederlik, jämlik eller motsvarighet. Han är den sanne Guden. Hedningarna brukade dyrka statyer, djinner, änglar och andra vid Allâhs sida och be dem om hjälp. Allâh fördömde dem för det och klargjorde att dessa skapelser saknar rätt att dyrkas och att de inte förmår något utan Allâhs (subhânah) lov och bestämmelse.

Hâfidh Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade i sin Qur’ân-tolkning att det är Han som har skapat alla dessa saker av himmel, jord, frukter, träd, regn och annat som har rätt att dyrkas och lydas eftersom Han är alltets Herre och Skapare. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

”Er Gud är den Ende; det finns ingen annan sann gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”2

12:21-22

22:163