16. Hadîth ”Och gör inte moskéerna till föremål för passage…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (295)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/238)

295 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och gör inte moskéerna till föremål för passage så länge det inte handlar om erinran eller bön.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej.

1God och autentisk.